Plán roční činnosti

Rámcový plán činnosti T. J. Sokol Hranice na rok 2022

(pro všechny oddíly, všechny věkové kategorie)

Leden

- zahájení pravidelného cvičení v novém kalendářním roce podle situace v souladu s platnými opatřeními
- příprava plánu činnosti na rok 2022
- přebor družstev regionu Přerov v šachu – 1. kolo (23. 01. 2022)
- dlouhodobý oddílový přebor v šachu

Únor

- přebor družstev regionu Přerov v šachu – 2. kolo (06. 02. 2022)
- přebor družstev regionu Přerov v šachu – 3. kolo (20. 02. 2022)
- dlouhodobý oddílový přebor v šachu

Březen

- přebor družstev regionu Přerov v šachu – 4. kolo (06. 03. 2022)
- pietní akt k výročí narození T. G. Masaryka (07. 03. 2022)
- volební valná hromada (22. 03. 2022)
- župní sraz cvičitelských sborů župy a N + N (23. 03. 2022)
- představení Ventylu Nový začátek v Tísku (26. 03. 2022)
- dětský maškarní karneval (27. 03. 2022)
- přebor družstev regionu Přerov v šachu – 5. kolo (27. 03. 2022)
- dlouhodobý oddílový přebor v šachu

Duben

- župní volební valná hromada (21. 04. 2022)
- soutěž všestrannosti – gymnastika, šplh, plavání
- jarní brigáda Ukliďme si kolem naší sokolovny (09. 04. 2022)
- přebor družstev regionu Přerov v šachu – 6. kolo (10. 04. 2022)
- Turnaj přátelství, krajský přebor v šachu (14. –17. 04. 2022)
- přebor družstev regionu Přerov v šachu – 7. kolo (24. 04. 2022)
- dlouhodobý oddílový přebor v šachu
- XIX. sokolský maškarní ples (30. 04. 2022)
- Ostravský koník, mezinár. šach. turnaj (30. 04. – 08. 05. 2022)

Květen

- oslavy Dne vítězství (08. 05. 2022)
- Memoriál Ing. Vozáka ve Skaličce v šachu (14. 05. 2022)
- přebor župy ve volejbale žen
- dlouhodobý oddílový přebor v šachu

Červen

- Den dětí
- soutěž všestrannosti – atletika
- SokolGym 2022 – Ostrava (03. – 04. 06. 2022)
- SokolGym 2022 - Sokolské Brno (10. – 12. 06. 2022)
- Noc sokoloven (24. 06. 2022)
- táborák na ukončení cvičebního roku
- turnaj v šachu na ukončení roku – šachisté

Červenec, srpen

- letní činnost (dle zájmu)
- Olomoucké šachové léto (13. – 20. 08. 2022)

Září

- zahájení nového cvičebního roku
- pietní akt k výročí úmrtí T. G. Masaryka (14. 09. 2022)
- Šplhoun 2022
- krajská soutěž v atletice/OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů)
- Vinarský král, šachový turnaj

Říjen

- Památný den sokolstva
- Všichni společně v pohybu – 8. ročník
- župní sraz cvičitelů
- oslavy výročí vzniku ČSR (28. 10. 2022)

Listopad

- župní otevřený závod ve šplhu
- přebor družstev regionu Přerov v šachu
- Den veteránů (11. 11. 202)

Prosinec

- Mikulášská nadílka
- Vánoční posezení
- přebor družstev regionu Přerov v šachu

Průběžně:

- účast na akcích župy, ve volejbalových a šachových soutěžích
- účast na vzdělávacích a doškolovacích seminářích a nácvičných srazech

Pořádání dalších akcí T. J. Sokol Hranice podle zájmu členů.