Volejbal

Volejbal
Přesné začátky odbíjené v Hranicích nejsou jasné, protože po vzniku odbíjené v ČSSR v roce 1921 se začala hrát odbíjená živelně na reálném gymnasiu v Hranicích. Volejbal hráli studenti, sokoli, orli, a mexičané (chlapci a děvčata z hranické čtvrti zvané Mexiko).
O organizované odbíjené se dovídáme v roce 1938, při založení odboru odbíjené u AK Hranice.
Velice zajímavě a chronologicky je historie volejbalu v Hranicích zmapovaná v knize 100 let TĚLOVÝCHOVY V HRANICÍCH - Bohuslav Hons a kolektiv

strana 74-76
http://www.historie.hranet.cz/pdf/hons1987.pdf

 

Současnost